A droga wiedzie w przód i w przód...

Temat: zcyfrowany czy scyfrowany
A Rzymianie także stosowali zapis cyfrowy? To w takim razie skąd biorą się liczby rzymskie? Jakby na to nie patrzeć, cyfry rzymskie są cyfrowe, z tej prostej przyczyny, że nie są ... tylko pisał cyfrę V. I wszystkie te ludy, jak rozumiem stosowały cyfrę i liczbę zero. Nie. Zapis cyfrowy, choćby ten rzymski właśnie, może funkcjonować bez zera. Oczywiście taka trochę bardziej abstrakcyjna ... w systemie POZYCYJNYM, żeby odróżnić 12 od 102. Cyfry rzymskie są cyfrowe, ale nie są pozycyjne, bo w odróżnieniu od naszego zapisu liczb nie można do jakiejś cyfry dopisać paru innych i zmienić przez to _jej_ wartości 10-, 100- czy 1000-krotnie. Jeszcze jedno: można stosować system dziesiętny w języku, nie znając cyfr ani w ogóle pisma. W większości języków istnieją wyróżnione liczebniki na potęgi dziesięciu, chociaż zera się nie wymawia, 102 czytamy "sto dwa", a nie "sto zerodziesiąt dwa", ani "jed*zer*dwa" (jak na bankowym wydruku rzekomo "słownie" zapisanym). Język zachowuje też ślady faktu, ... języki romańskie, francuski we Francji (w odróżnieniu od Belgii i Szwajcarii) wyróżnia też liczby 60 i 80 ze szkodą dla 70 i 90. Nota bene 80 wyraża właśnie jako "cztery dwudziestki" ... będziemy od zera tworzyli język i umiejętność liczenia do 10, a może do 8 czy 12. Pozdrawiam, Leszek.
Źródło: topranking.pl/1522/97,zcyfrowany,czy,scyfrowany.phpTemat: memento - czyli o obrotach sfer SÂą
----- Original Message ----- From: "ellu bi-s" <kam@interia.pl To: <pl-hum-poe@newsgate.pl Sent: Wednesday, May 12, 2004 8:06 PM Subject: Re: memento - czyli o obrotach sfer Są Asasello | Ustawa z dnia ... liczebnika porządkowego) tylko DWIE OSTATNIE CYFRY. A więc: sześćdziesiątego pierwszego (61), czterdziestego czwartego (41), szesnastego (16). Będzie więc rok tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty dziewiąty (1999), dwa tysiące czternasty (2014). Obcina się wszystkie ... zaś 5.000.001 to już pięć milionów pierwszego). Nie obcina się jednak pierwszego zera z końca liczby, jeśli przed nim jest inna cyfra: dwieście dziesiątego (210), mimo że tysiąc dwusetnego (1200). Zatem ... przesłanie - a czasem ten wysiłek go przerasta. Marek P. * my tu w Polsce mamy od wieków dziwne zwyczaje: zapożyczając słowa z języka angielskiego (i z łaciny też) traktujemy liczbę ... w ogóle mnóstwo imion typu Mariusz, Dariusz, Elizeusz), ale też mówimy o emisariuszu czy karteluszu (co nie przeszkodziło np. pojawieniu się osobno takich słów jak kartel). Wracając do języka angielskiego - ... traktujemy jako nazwę własną lub coś podobnego i odmieniamy jako jeden wyraz lub wyrażenie. Chodzi chyba o wymowę - nie ma zdaje się tego typu zapożyczeń z francuskiego, choć tam końcówka -s występuje w liczbie mnogiej, lecz z reguły się jej nie wymawia. Jeżeli jeszcze dodamy, że spolszczanie fleksji poprzedza ortografię, mamy westerny i weekendy (tym razem bez -s) oraz newsy (oczywiście...
Źródło: topranking.pl/1511/memento,czyli,o,obrotach,sfer,sC2a.php