A droga wiedzie w przód i w przód...

Temat: Nakrycie głowy
Odnośnie beretów to poniżej: § 13. 1. (40) W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami stopni wojskowych oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5-7 ustawy z ... oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). 2. Żołnierze noszą berety w kolorach: 1) czarnym - w Marynarce Wojennej, w jednostkach pancernych, pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej; ... oraz w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego; 4) szkarłatnym - w jednostkach Żandarmerii Wojskowej; 5) brązowym - w jednostkach obrony terytorialnej; 6) szarym - w Jednostce Wojskowej Nr 2305; 7) zielonym -...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34082Temat: [Problem] Lotnicy w Wojskach Lądowych bez stalowych mundurów
jest w pierwszym moim poście. Nowe regulacje dotyczą w szczególności: * wprowadzenia do zestawu galowego żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej beretu i krawata w kolorze czarnym, a do zestawu galowego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej beretu w kolorze szkarłatnym; * określenia koloru spinek do mankietów i krawata w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej; * wpisania ubrania ochronnego jako podstawowego przedmiotu zaopatrzenia mundurowego w zestawie ubioru polowego, w zamian kurtki polowej ; * określenia koloru beretu noszonego w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego (w kolorze niebieskim); * określenia koloru otoków noszonych na kapeluszach damskich; * zmiany koloru ubioru wieczorowego w Siłach Powietrznych na granatowy (jak w Wojskach lądowych); * doprecyzowania uprawnień do noszenia umundurowania Sił Powietrznych przez żołnierzy jednostek wojskowych podległych Dowódcy Wojsk Lądowych (w zakresie ... granicami kraju, wchodzących w skład PKW oraz uczestniczących w przedsięwzięciach międzynarodowych; * przyznania dyrektorom, dowódcom, szefom i komendantom jednostek organizacyjnych uprawnień do ustalania ubioru żołnierzy w trakcie pełnienia służb dyżurnych według ... noszenia spodni polowych letnich i w kamuflażu pustynnym wyłożonych na cholewki trzewików (za wyjątkiem Polskich Kontyngentów Wojskowych i udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych) oraz samodzielnego noszenia ocieplaczy na terenie jednostek wojskowych, sztabów, itp.; * określenia sposobu noszenia oznaki identyfikacyjnej z grupą krwi przez żołnierzy polskich pełniących służbę poza granicami kraju * umożliwienia żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia noszenia umundurowania rodzaju wojsk w którym poprzednio służyli; * ujednolicenia sposobu wykonania oznak stopni wojskowych oraz znaku orła Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej; * wydłużenia okresu donaszania przedmiotów dotychczasowych wzorów do...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=29992


Temat: Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
... Czarne, Drawsko Pomorskie, Głogów, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Nisko, Trzebiatów, Wędrzyn. Najwyższy współczynnik (3-krotność stawki podstawowej, czyli 900 zł) przyjęto w: Bydgoszczy, Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem. W uzasadnieniu podano, że...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33424