A droga wiedzie w przód i w przód...

Temat: Adresy jednostek
Adres znleziony w necie, wiec za jego poprawność nie odpowiadam ;) Jednostka Wojskowa 1879 ul. Zagórska 21 72-321 Trzebiatów Co do telefonu pewna nie jestem: Centrala (091) 38 72 654 (Najlepiej zadzwoń-sprawdzisz, cyz to numer na jednostkę i od razu potwierdzisz sobie adres) Szukajcie, a znajdziecie ;) ------------------------------------------------------- Może od razu podam adres Do JW 1248 w Bartoszycach- tego adresu z kolei jestem pewna ;) Jednostka Wojskowa 1248 ul. Wojska Polskiego 4 11-200 Bartoszyce Jak gdzieś znajdę tel to napiszę, chociaż z telefonami to różnie bywa ;) Numer zawsze mozna zmienić ;)
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=219Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
Braniewo, dnia 10.03.2008r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na ... oferta firmy: ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY „ALTER” M-TRADE 11-200 Bartoszyce ul. Piłsudskiego 2/34 Wykonawca spełnia warunki określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582


Temat: Ogłoszeniw wyniku PN na dostawę artykułów biurowych
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający : JEDNOSTKA WOJSKOWA 1248 11-200 BARTOSZYCE ul. Wojska Polskiego 4 Ogłasza rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla Jednostce Wojskowej 1248 w Bartoszycach. Do JW. 1248 wpłynęły oferty cenowe na dostawę artykułów biurowych; 1.Od firmy P.H.”PAXER” 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 11, o wartości brutto 74.814,57zł. Suma punktów 95 2.Od firmy „KOMAX 9” 10-416 Olsztyn ul. ... Zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ przetarg wygrała firma P.H. „EKO” 82-300 Elbląg ul. Malborska 53 która spełniła warunki określone w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów. Dowódca Jednostki Wojskowej 1248...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4185


Temat: Dotyczy PN na dostawę środków czystości i higieny
Dotyczy ogłoszenia o PN na dostawę środków czystości i higieny Nr sprawy 7/ZP/2009 W związku z oprotestowaniem opisu w SIWZ przedmiotu zamówienia, Jednostka Wojskowa 1248 Bartoszyce uznaje protest i w części ... Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Plan higieny kuchni i magazynu dostarczy firma która wygra przetarg w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników przetargu według wzoru, który otrzyma z Jednostki....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4177


Temat: Ogłoszeniw wyniku PN na dostawę drobnego sprzętu kuchennego
Bartoszyce 02.06.2010r. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający : JEDNOSTKA WOJSKOWA 1248 11-200 BARTOSZYCE ul. Wojska Polskiego 4 Ogłasza rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu stołowo kuchennego dla Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach. Do Jednostki Wojskowej wpłynęły cztery oferty z następującymi cenami brutto wartości zamówienia: 1. P.P.H. „TESS” Małgorzata i Sławomir Maksymowicz Sp. J. 73-102 Stargard Szczeciński Wartość brutto oferty 26.614,30 ... w SIWZ przetarg wygrała firma PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław która, uzyskała największą ilość punktów. Dowódca Jednostki Wojskowej 1248 wz. płk Dariusz Górniak
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5192


Temat: Wynik PN na ochronę obiektów koszarowych
Dotyczy : rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16.06.2009r. na ochronę obiektów koszarowych w m. Morąg Do Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach wpłynęły niżej wymienione 4 (cztery) oferty z następującymi cenami wartości ... uzyskanych punktów 93 Zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ przetarg wygrała firma, Konsalnet SA 01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6a która zaoferowała najniższą cenę i spełniła warunki określone w SIWZ DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 1248 wz. ppłk Zbigniew PRUSACZYK
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4404


Temat: Ogłoszenie o wyniku PN na dostawę części do STAR 266, HONKER
Nr sprawy 3/ZP/2010r. Bartoszyce 10.02.2010r. OGŁOSZENIE Dotyczy : rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 09.02.2010r. na dostawę części zamiennych do samochodów STAR 266, HONKER 2000 Do Jednostki Wojskowej w Bartoszycach wpłynęły niżej ... Sierpc Studzieniec 2 która uzyskała największą ilość punktów i spełniła warunki określone w SIWZ. DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 1248 gen. bryg. Leszek SURAWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4885


Temat: Ogłoszeniw wyniku PN na dostawę środków czystości i higieny
Bartoszyce 13.02.2009r. Zamawiający : JEDNOSTKA WOJSKOWA 1248 11-200 BARTOSZYCE ul. Wojska Polskiego 4 Ogłasza rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości i higieny dla Jednostce Wojskowej 1248 w Bartoszycach. Do JW. ... o. o. ul. M. Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany. która uzyskała największą ilość punktów. Dowódca Jednostki Wojskowej 1248
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4191


Temat: Ogłoszenie o wyniku przetargu w formie zapytania o cenę
Bartoszyce 25.09.2009r. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Zamawiający : JEDNOSTKA WOJSKOWA 1248 11-200 BARTOSZYCE ul. Wojska Polskiego 4 Ogłasza rozstrzygnięcie przetargu w formie zapytania o cenę z dnia 17.09.2009r. na dostawę i montaż sprzętu elektronicznego wspomagającego ochronę obiektów. Do Jednostki Wojskowej w Bartoszycach wpłynęły niżej wymienione 3 (trzy) oferty z następującymi cenami wartości zamówienia brutto: 1.Firma ATLine spółka jawna K. Cichulski, S. Pruski ... wygrała firma, TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. która zaoferowała najniższą cenę i spełniła warunki określone w SIWZ DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 1248 gen. bryg. Leszek SURAWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4595


Temat: di wizażanek i wizażanków z Mazur :)
Dot.: di wizażanek i wizażanków z Mazur :)   byłem dziś w bartoszycach tylko przejezdzałem przez miasto ale bardzo ładniutke a jednostke wojskowa to macie szaloną :-)
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=69450


Temat: Co słychać u rywali?
... zespoły zagrają w turnieju na Stadionie Miejskim w Bartoszycach. Udział w nim wezmą, obok drużyny gospodarzy, Tęcza Biskupiec, Wałsza Pieniężno i Pisa Barczewo. źródło: "Goniec Bartoszycki".
Źródło: e-olimpia.com/forum/viewtopic.php?t=90


Temat: : Nowy Combat WP
w kontakcie bezpośrednim jest znaczne. Nic więc dziwnego, że kiedy kasa jednostki świeciła pustką, sami za własne pieniądze opłacali lekcje u instruktora krav maga czy karate. Albo cichaczem wymykali się na staże bojowego systemu walki organizowane przez Bryla, a potem Kupsa. Można tu było spotkać żołnierzy 1. pułku specjalnego komandosów, 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, zwiadowców ze Szczecina, Bartoszyc, funkcjonariuszy policji i BOR. Zdawali...
Źródło: war.budo.net.pl/viewtopic.php?t=21673


Temat: Przemiany strukturalne w Wojskach Lądowych
W kontekście powyższego jednostki dyslokowane w Garnizonie Olsztyn zostaną poddane reorganizacji oraz modernizacji. W Ministerstwie Obrony Narodowej nie są natomiast prowadzone żadne prace zmierzające do ich likwidacji. Dalsze istnienie tego garnizonu ... wynikają z konieczności reorganizacji terenowych organów administracji wojskowej oraz jednostek wsparcia i zabezpieczenia. Ponadto sformowana zostanie w Olsztynie nowa jednostka, tj. kompania regulacji ruchu (w składzie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych). Jednocześnie pragnę podkreślić, iż realizacja procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie wiązała się z koniecznością zwalniania żołnierzy ze służby wojskowej. Wręcz przeciwnie, niezbędne będzie racjonalne przyjmowanie nowych ochotników do tej ... dotyczącego ewentualnych planów likwidacji innych garnizonów w woj. warmińskomazurskim, pragnę poinformować, iż jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej na terenie tego województwa wykonują zadania w dwunastu garnizonach, tj. Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Giżycko,...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27045


Temat: Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
... kosztów najmu lokali w poszczególnych garnizonach. W rezultacie w projekcie rozporządzenia [PDF, 750 kB] przyjęto stawkę podstawową świadczenia w wysokości 300 zł. Najniższy współczynnik (1) proponuje się w następujących garnizonach: Bartoszyce,...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33424


Temat: PN dostawa drobnego sprzętu stołowo-kuchennego
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1248 W BARTOSZYCACH.” NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Wojskowa 1248, 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4. tel. 089 762 7425, fax. 089 762 7448. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA: www.przetargi.army.mil.pl OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI I MIEJSCA ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są: Dostawa drobnego sprzętu stołowo-kuchennego ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Wielkość zamówienia; Wartość netto zamówienia nie przekracza 14000 euro, Miejsce wykonania zamówienia; Jednostka Wojskowa 1248 Bartoszyce. ... Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród ofert, które nie podlegających odrzuceniu według kryteriów określonych w rozdziale XIII SWZ. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w Kancelarii Jawnej Jednostki ( ... dynamicznego systemu zakupów. ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej podczas przetargu. DOWÓDCA JW. 1248 wz ppłk Andrzej Bandzul
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5164


Temat: Ogłoszenie o wyniku PN na dostawę tuszi i tonerów
Bartoszyce 29.01.2009r. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający : JEDNOSTKA WOJSKOWA 1248 11-200 BARTOSZYCE ul. Wojska Polskiego 4 ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 27.01.2009r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i ploterów Do Jednostki Wojskowej w Bartoszycach wpłynęło jedenaście niżej wymienione ofert z następującymi cenami wartości zamówienia brutto oraz uzyskaną ilością punktów: 1. „WIREX BIS” Wirecki Tomasz Słowik nr 141 26-052 ... oferty48.434,- Ilość otrzymanych punktów 77 9. PPHU „Komp-pap” Stanisław Jerzy Borkowski 11-200 Bartoszyce ul Plac Konstytucji 3 Maja 16 Wartość oferty 46.672,13 Ilość otrzymanych punktów 80 10. Automatyka Biurowa Sp. z o. ... jednostka nie utraci gwarancji na sprzęt komputerowy . Z poważaniem DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 1248
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4163


Temat: "Żeby Polska, była Polską" - MDS AAR od 2003
... przystąpiły jednostki GROM. http://www.youtube.com/watch?v=n3L1ggmzEww&feature=related Ćwiczono także walkę z czołgami... http://www.youtube.com/watch?v=y2U-fthh2KY&feature=related Oraz skoki ze spadochronu. To był ostatni punkt manewrów. Cały pokaz został krótko podsumowany przez Sztab Generalny krótkimi słowami... http://www.youtube.com/watch?v=DN3e3KbtfpU&feature=related
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=32424


Temat: Struktura WL (stan 05.2005 - z prośbą o weryfikację)
MON •GROM – Grupa Reagowania Operacyjno – Mobilnego/Manewrowego (JW 2305) Dowództwo Wojsk Lądowych •9 Pułk Dowodzenia (Białobrzegi) •3 Batalion Zabezpieczenia Dowództwa WL (Warszawa) •1 Pułk Specjalny Komandosów (Lubliniec, JW 4101) Dowództwo Garnizonu Warszawa •Pułk Ochrony (Warszawa) •15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia (Sieradz) •10 Wrocławski Pułk Dowodzenia (Wrocław) •10 Warszawski Pułk Samochodowy (Warszawa) •Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego (Warszawa) Pomorski Okręg Wojskowy (Bydgoszcz): 1 Batalion Dowodzenia (Bydgoszcz) Wojewódzkie Sztaby Wojskowe Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawa Brygady Obrony Terytorialnej 1 Gdańska BOT (Lębork) 2 Mińsko-Mazowiecka BOT (Mińsk Mazowiecki) 18 BOT (Białystok) Jednostki Logistyczne i ... Śmigłowców Bojowych (Pruszcz Gdański) 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Koszalin) 8 Batalion Walki Radioelektronicznej (Grudziądz) Śląski Okręg Wojskowy (Wrocław) 2 Batalion Dowodzenia (Wrocław) Wojewódzkie Sztaby Wojskowe Wrocław, Zielona góra, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Łódź Brygady Obrony Terytorialnej 3 Zamojska BOT (Zamość) 14 BOT (Przemyśl) 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej OT (Kłodzko) Jednostki Logistyczne 10. Opolska Brygada Logistyczna 1 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego ... Brygada Kawalerii Pancernej (Braniewo) 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (Giżycko) 16 Pomorsko – Warmińska Brygada Zmechanizowana (Morąg) 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (Bartoszyce) 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy (Elbląg) 16 Pomorski Pułk Artylerii (Braniewo)...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=366